Skip to content

Ndriçim elektrik i nyjës Tetovë – Jug

Status :

I mbaruar

Kategoria e rrugës:

Rruga kryesore

Lloji i projektit:

Ndriçimi dhe sinjalizimi

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Rruga magjistrale А2, pjesa Tetovë - Gostivar

Fillim i punimeve:

Nëntor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Janar 2014

Vlera e kontraktimit:

2.926.400 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

  • Numri total i shandanëve të vendosura është 29, në të cilët janë vendosura 39 drita me burim prej natriumi me shtypje të lartë prej 250 W.
  • Gjatësia e rrugës së ndriçuar 840 m..