Skip to content

Ndërtim i rruëgës rajonale Р29272, pjesa Opae – Belanovce – Stançiq – kufiri me R.Kosovë

Status :

I planifikuar

Kategoria e rrugës:

Rruga rajonale

Lloji i projektit:

Ndërtim

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Opae – kufiri me R.Kosovë

Fillim i punimeve:

Marsh 2014

Data e planifikuar e mbarimit:

Marsh 2016

Vlera e kontraktimit:

375.240.000 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Projekti përfshin ndërtim i rrugës rajonale Р29272, pjesa Opae – Belanovce – Stançiq – kufiri me R.Kosovë, me gjatësi prej 16,06 km.