Skip to content

Ndërtim i nyjës te Bërvenica, në rrugën shtetërore А2, pjesa Tetovë – Gostivari

Status :

I planifikuar

Kategoria e rrugës:

Autostrada

Lloji i projektit:

Ndërtim

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Bërvenica

Fillim i punimeve:

Janar 2014

Data e planifikuar e mbarimit:

2015

Vlera e kontraktimit:

59.657.723 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Ndërtimi i nyjës do të mundësojë lidhje e rrugës rajonale Р2233 me autostradën А2.