Skip to content

THIRRJE PUBLIK nr.17/2023 për paraqitjen e personave të interesuar për emërimin e 2 (dy) anëtarëve të Bordit Drejtues dhe 1 (një) anëtar të Bordit Mbikëqyrës të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore

Pjesë: