Skip to content

Thirrje publike për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore

Thirrje publike për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore

Thirrja publike Nr.03/2023 për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore mund ta shkarkoni në linkun në vijim;
Fletëparaqijen për aplikim për thirrjen publike për emërimin e anëtarëve të Bordit Drejtues/ Mbikëqyrës të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore mund ta shkarkoni në linkun në vijim.

Pjesë: