Skip to content

Në Prilep janë inauguruar dy rrugë lokale 

Ministri i Transportit dhe lidhjeve Vllado Misajlovski së bashku me Drejtorin e Ndërmarrjes Publike për rrugë shtetërore Aleksandar Stojanov dhe kryetarin e komunës së Prilepit, Marjan Risteski inauguruan dy rrugë lokale: për në f.Lenishte dhe për tek “Markova Çeshma”, investimi i përgjithshme i të cilit kap shumën prej 17 milionë denarë.
Nga viti 2010 deri më tani Qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Projektit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore lokale ndërtoi dhe rehabilitoi 404 rrugë lokale me një gjatësi të përgjithshme prej mbi 730 km dhe një investim mbi 63 milionë euro.

Pjesë: