Skip to content

Njoftim për mbajtjen e konsultimeve publike për projektet: Rehabilitimi i rrugës rajonale R1202, pjesa rrugore Novo Sello – Bunec dhe Rehabilitimi i rrugës rajonale R1202, pjesa rrugore Bunec – Hanet e Mavrovës

Njoftimin mund ta merrni në PDF format këtu.

Pjesë: