Skip to content

Plani i veprimit për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe të aspekteve shoqërore përprojektin e ndërtimit të rrugës së shpejtë A3, rruga automobilistike Ohër -Peshtanë.

Pjesë: