Skip to content

Korniza fillestare për Blerjen e truallit dhe për zhvendosje – ri lokacion (KFBR) për Projektin “Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i rrugës shtetërore A3, pjesa rrugore Shtip – Koçanë në nivel të rrugës së shpejtë”.

Pjesë: