Skip to content

Shpalljen e interesit për angazhim të kompanisë për asistencë të Ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, gjatë realizimit të aktiviteteve përgatitore për implementimin e sistemit për menaxhim me rrugët.

Pjesë: