Skip to content

Plani për kyçjen e palëve të interesuara për Projektin e ndërtimin të rrugës së shpejtë A3 nga Koceli deri te pika kufitare në Lubanishtë (kufiri me R. e Shqipërisë), pjesa e ndarjes rrugore: Ohër – Peshtanë.

Pjesë: