Skip to content

Plani për përfshirjen e palëve të involvuar nga Projekti për rehabilitim dhe rikonstruksion të rrugës shtetërore A 3, Shtip – Koçanë në nivel të rrugës së shpejtë

Pjesë: