Skip to content

Реконструкција со рехабилитација – доградба на една лента на државен пат Крива Паланка – Деве Баир

Статус:

Планиран

Категорија на пат:

Регионален пат

Тип на проект:

Рехабилитација, реконструкција и санација

Начин на финансирање:

Заем од ЕБОР

Локација:

Крива Паланка - Деве Баир

Почеток на работите:

Јуни 2019

Планиран датум за завршување:

Јуни 2021

Вредност на договорот:

0

Должина:

13 km

Ширина:

Изведувач:

Надзор:

Детали за проектот

Реконструкција со рехабилитација – доградба на една лента на државен пат Крива Паланка – Деве Баир, во должина од 13 км