ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитација на регионалниот пат Р2133, делница Куманово - Опае

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Рехабилитација на регионалниот пат Р2133, делница Куманово - Опае
Финансирано од: ЕБОР
Почеток на работите: Март 2019 година
Планиран датум за завршување: Август 2019
Вредност на договорот: 0,67 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина:  6 км.
Вредност: 0,67 милиони евра
Ширина: 6 метри
Средства: обезбедени од ЕБОР
Надзор: ГИМ
Изведувач: ЕСКАВАТОРИ
Градежните работи започнаа: Март 2019 година
Делницата е завршена: Август 2019 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.