ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитацијата на Регионалниот пат Р1310, делница Берово – граница со Р.Бугарија (Клепало)

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Рехабилитацијата на Регионалниот пат Р1310, делница Берово – граница со Р.Бугарија (Клепало)
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: Ноември 2018 година
Планиран датум за завршување: Август 2019
Вредност на договорот: 75,70 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина: 6,62 км.

Вредност:6,62 km

Променлива ширина: 5,90 - 7,50 метри

Средства: Сопствени средства

Надзор: Евроконсалтинг / Геинг

Изведувач: Жикол

Градежните активности започнаа во: Ноеември 2018 година

Делницата е комплетно завршена: Август 2019 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.