ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитација на Регионален пат Р1106, делница Јурумлери – Драчево

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Регионален пат Р1106, делница Јурумлери – Драчево
Финансирано од: Светска Банка
Почеток на работите: Декември 2018 година
Планиран датум за завршување: Јули 2019
Вредност на договорот: 0,8 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина:  4 км.
Вредност: 0,8 милиони евра
Променлива ширина: 5 - 5,5 метри
Средства: обезбедени од Светска Банка
Надзор: ДИВИ
Изведувач: ГРАНИТ
Градежните активности започнаа во: Декември 2018 година
Делницата е комплетно завршена: Јули 2019 година

 

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.