ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитација на Регионален пат Р1207, делница Младо Нагоричане – Пелинце

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Регионален пат Р1207, делница Младо Нагоричане – Пелинце
Финансирано од: Светска Банка
Почеток на работите: Декември 2018 година
Планиран датум за завршување: Мај 2019
Вредност на договорот: 1,2 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина:  10 км.
Вредност: 1,2 милиони евра
Ширина: 5 метри
Средства: обезбедени од Светска Банка
Надзор: ДИВИ
Изведувач: Штрабак – Австрија
Градежните работи започнаа во: Декември 2018 година
Делницата е комплетно завршена: Мај 2019 година

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.