ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 25.01.2020

Oдлукa за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за државни патишта објавен по пат на Јавен оглас број 395/2019

Oдлукaта за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за државни патишта објавен по пат на Јавен оглас број 395/2019 можете да ја преземете тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.