ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 17.01.2020

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавниот повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, заедно со инструкциите можете да ги преземете тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.