ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 10.09.2019

Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на “Ќафасан“

Започнато е чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на “Ќафасан“.

Изведувач на рaботите: Мирсат Комерц - Кичево

 

 

 

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.