ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 16.10.2018

Интерен оглас број 3/2018 за пополнување на работно место со унапредување

Интерниот оглас број 3/2018 за пополнување на работно место со унапредување можете да го превземете во .pdf формат тука.

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.