ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 28.05.2018

Одлуки за извршен избор на кандидати по Интерен оглас Бр.2/2018

Одлуките за извршен избор на кандидати по Интерен оглас Бр.2/2018 можете да ги превземете .pdf формат од следниов линк.

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.