ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ПЕТГОДИШНА ПРОГРАМА

За извршување на работите од јавен интерес Владата на Република Македонија носи петгодишна програма на предлог на Јавно Претпријатие за државни патишта., со која се определува развојот и одржувањето на државните патишта.

Во продолжение можете да ја преземете петгодишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013 - 2017 година и програмата за изменување на петгодишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013  - 2017 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.