ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Одлука за категоризација на државните патишта („Службен весник на РМ“ бр.133/2011)

Одлука за категоризација на државните патишта ( Службен весник на РМ  бр.133 od 30.09.2011 ) 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.