ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Одлука за категоризација на државните патишта

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за категоризација на државните патишта, објавена во Службен весник на РМ, бр.133/2011.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.