ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Правилник за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен референтен систем и стационажа

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен референтен систем и стационажа, објавен во Службен весник на РМ бр. 32/2009.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.