ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ФИНАНСИСКИ И НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Мај 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за периодот од Декември 2017 година до Мај 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Јуни 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Јуни 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Јули 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Јули 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Август 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Август 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Септември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Септември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот известај за период од Декември 2017 година до Октомври 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месецОктомври 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

 

 

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.