ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

План за јавни набавки за 2018 година

Во прилог може да ги преземете планот за јавни набавки за 2017 година и измените на планот за јавни набавки за 2018 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.