ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА

Списокот на вработени лица во Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземете во pdf формат тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.