ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Годишна програма за 2014 година

Во продолжение можете да ја преземете годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државнилте патишта за 2013 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.