ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

План за јавни набавки за 2014 година

Во продолжение можете да го преземете планот за јавни набавки и неговите измени и дополнувања за 2014 година на Јавното претпријатие за државни патишта.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.