ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ГОДИШНА ПРОГРАМА

Врз основа на Законот за јавните патишта, Јавно Претпријатие за државни патишта. носи годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта, со која се спроведуваат целите и задачите од петгодишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта
 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.