Мени

Одлука за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина)печати

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина), објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија' бр. 118 од 11.06.2019 година

Сподели: