Процедура за извесување за неправилностипечати

Лице за пријавување неправилности:

Емилија Трајковска

e-mail: emilijag@roads.org.mk

Телефон: 02/3118044 локал 311, мобилен: 078/242335

 

 

Сподели: