Годишна програма за 2016 годинапечати

Во продолжение можете да ја преземете годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државнилте патишта за 2016 година

Сподели: