План за јавни набавки за 2016 годинапечати

Во продолжение можете да го преземете планот за јавни набавки  за 2016 година на Јавното претпријатие за државни патишта.

Сподели: