Мени

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1109, ДЕЛНИЦА ОБИКОЛНИЦА НА БОГДАНЦИпечати

Скопје, 27.02.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1109, ДЕЛНИЦА ОБИКОЛНИЦА НА БОГДАНЦИ” МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ ТУКА.

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1109 (ДЕЛНИЦА ОБИКОЛНИЦА НА БОГДАНЦИ) км 0+000 – км 3+283.3 МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ ТУКА.

Сподели: