PROGRAMI VJETOR 2013print

Në vazhdim mund ta shkarkoni programin vjetor për ndërtim, rikonstruksion, riparim dhe mirëmbajtje të rrugëve shtetërore për vitin 2013

 

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.