Мени

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА oбјавува оглас за набавка на градежни работи за: Рехабилитација на магистрален пат А1, делница Фариш – Прилеппечати

Скопје, 08.10.2020

Оглас за набавка на градежни работи за: Рехабилитација на магистрален пат А1, делница Фариш – Прилеп може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: