Мени

Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на “Ќафасан“печати

Скопје, 10.09.2019

Започнато е чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на “Ќафасан“.

Изведувач на рaботите: Мирсат Комерц - Кичево

 

 

 

 

Сподели: