Мени

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-1209 ДЕЛНИЦА ТЕТОВО – ПОПОВА ШАПКАпечати

Скопје, 08.07.2019

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-1209 ДЕЛНИЦА ТЕТОВО – ПОПОВА ШАПКАМОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ ТУКА.

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ  “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1209, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО - ПОПОВА ШАПКА”  МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ ТУКА.

ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЖАЛБА - ПРИГОВОР А1 МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО PDF ФОРМАТ ТУКА.

Сподели: