Мени

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА НА 11 ДРЖАВНИ ПАТИШТА печати

Скопје, 13.05.2019

ОГЛАСOT ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА НА 11 ДРЖАВНИ ПАТИШТА може да го превземете тука. 

Сподели: