ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р 1207, ДЕЛНИЦА МЛАДО НАГОРИЧАНЕ - ПЕЛИНЦЕ”печати

Скопје, 18.02.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р 1207,ДЕЛНИЦА МЛАДО НАГОРИЧАНЕ - ПЕЛИНЦЕ” може да го преземете во pdf формат тука.

Известајот за проценка на животна средина и социјални аспекти може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: