Одлука за избор на најповолен понудувач - ЛОТ 2: Јурумлери – Драчево; Битола – Демир Хисар; Драчево – Орешани – Таор печати

Скопје, 21.11.2018

Одлуката за избор на најповолен понудувач  - ЛОТ 2: Јурумлери – Драчево; Битола – Демир Хисар; Драчево – Орешани – Таор можете да ја преземете тука.

Сподели: