Интерен оглас број 4/2018 за пополнување на работно место со унапредување на давателите на јавни услуги во Јавното претпријатие за државни патиштапечати

Скопје, 26.10.2018

Интерниот оглас број 4/2018 за пополнување на работно место со унапредување на давателите на јавни услуги во Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: