INVITATION FOR TENDERSпечати

Скопје, 09.07.2018

Поканата за тендери за :

  • Лот 1 Рехабилитација на магистрален пат А3, обиколница на Кочани L=6km
  • Лот 2 Рехабилитација и Реконструкција на регионален пат Р1205, делница Пробиштип –
  • Крупиште L=18km
  • Лот 3 Рехабилитација на регионален пат Р2133, делница Куманово - Опае L=6km
  • Лот 4 Рехабилитација на регионален пат Р1104, делница Куманово - Никуштак L=11km
  • Лот 5 Рехабилитација на регионален пат Р1204, делница Куманово – Свети Николе L=32km
  • Лот 6 Рехабилитација на магистрален пат А2, делница Ранковце – Крива Паланка L=21km
  • Лот 7 Рехабилитација на магистрален пат А4, делница Штип - Радовиш L=21km

може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: