Јавен оглас број 60/2018 за вработување на 16 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавното претпријатие за државни патиштапечати

Скопје, 28.05.2018

Јавниот оглас број 60/2018 за вработување на 16 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавното претпријатие за државни патишта можете да го проследите на WEB сајтот на Агенцијата на администрација на следниов линк.

Сподели: