Јавен оглас за вработување за вработување на работници на определено времепечати

Скопје, 02.01.2018

Јавниот оглас за вработување на работници на определено време во Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: