PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 49/2015

Furnizimi i lëndës djegëse për automjetet zyrtare dhe lëndës djegëse për agregatprint

From: 22.06.2015
To: 16.07.2015
Contract type: Mallra
Procedure type: Procedurë e hapur

Shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.