PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 48/2015

Shërbimet për sigurimin e stacioneve të arkëtimit.print

From: 10.06.2015
To: 29.07.2015
Contract type: Shërbime
Procedure type: Procedurë e hapur

Shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.